Przeglądy automatyki budynkowej i systemów BMS

Przegląd

Sprawne działania instalacji technicznych, automatyki budynkowej i systemów BMS w budynku jest gwarancją bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Właściciel każdej nieruchomości jest zobowiązany do regularnego kontrolowania stanu obiektu i utrzymania go w nienagannym stanie przez cały okres użytkowania. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i w razie potrzeby wdrożenie potrzebnych napraw. Pracę te za każdym razem powinien wykonać specjalista z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami. W GT AUTOMATYKA specjalizujemy się w przeprowadzaniu przeglądów i audytów zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi. W zależności od typu zabudowy oraz powierzchni budynku o sprawdzaniu instalacji należy pamiętać:

  • dwa razy w roku w budynkach, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 lub powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2;
  • raz w roku;
  • raz na pięć lat.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym, każda instalacja elektryczna powinna być sprawdzana, co najmniej raz na 5 lat, jednak często zalecane jest, by okresowa kontrola odbywała się co roku.

 

Jak wygląda przegląd instalacji technicznych?

Przegląd instalacji technicznych, automatyki budynkowej i systemów BMS w budynku jest obowiązkowy dla każdego właściciela nieruchomości, a niedopilnowanie terminów może skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej. W ramach świadczonych usług zajmujemy się dokładnym sprawdzeniem każdego elementu narażonego na zniszczenia wywołane działaniem niekorzystnych warunków pogodowych oraz częstą eksploatacją. Ponadto kontrolujemy sprawność połączeń, uziemienie instalacji i poprawność zabezpieczeń. W razie zauważenia jakiejkolwiek awarii wdrażamy konieczne prace naprawcze. Zapraszamy do kontaktu i zarezerwowania dogodnego terminu wykonania przeglądu.